Odborná kvalifikácia a budovanie značky sú obchodnými cieľmi spoločnosti Rui Dafeng. Vynikajúca kvalita a spoľahlivá cena sú princípom riadenia spoločnosti Rui Dafeng. Rui Dafeng má obrovské výhody a vplyv talentu, zdrojov, siete, rozsahu a skúseností v elektrotechnickom priemysle a stal sa výrobným podnikom s vysokou konkurencieschopnosťou a hlavnými výhodami. Spoločnosť sa snaží o prežitie kvalitou, vývojom podľa servisu a vždy dodržiava zásadu dodržiavania zmlúv a dodržania sľubu.